Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2013

coloursdreams
coloursdreams

August 21 2013

coloursdreams
" Nigdy nie żałuj chwil spędzonych z kimś z kim byłaś naprawdę szczęśliwa .. " 
Reposted bymakemelaughchcesiekochacHydrazynasheisthunderstormsnienienie

August 20 2013

coloursdreams
Wie pan, wszystko jedno czy ma się przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze ma się przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch "Bezpowrotnie utracona leworęczność"
Reposted frometerycznie eterycznie viabizarrement bizarrement
coloursdreams
9321 4068
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabizarrement bizarrement
coloursdreams
1146 0bab
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viabizarrement bizarrement
coloursdreams
7312 4705
Reposted frompsst psst viabizarrement bizarrement
coloursdreams
8121 6ec0
Reposted fromretaliate retaliate viabizarrement bizarrement
coloursdreams
coloursdreams
coloursdreams
0891 f732
Reposted fromkitas kitas viabizarrement bizarrement
coloursdreams
2481 6b02
Reposted fromhowtodie howtodie viabizarrement bizarrement
3633 a98d
coloursdreams
jem, bo czuję się chujowo
czuję się chujowo, bo jem
— Josette de Pompadour
Reposted fromjossie jossie viabizarrement bizarrement
coloursdreams
Jednym z kluczy do szczęścia jest krótka pamięć.
— Rita Mae Brown
Reposted fromxspilttears xspilttears viabizarrement bizarrement
coloursdreams
7994 71b1
Reposted fromparamaribo paramaribo viabizarrement bizarrement
coloursdreams
4264 c83a
Reposted frommartynkowa martynkowa viabizarrement bizarrement
coloursdreams
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— A. de Mello
Reposted fromstoko stoko viabizarrement bizarrement
coloursdreams
- co za potwór pozostawia kobietę oszalałą z tęsknoty ?!
- mężczyzna ...
— usłyszane
Reposted fromIriss Iriss viatupfen tupfen
coloursdreams
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viatupfen tupfen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl